Inhoud voorlees training

Workshop voorlezen voor voorleesouders en senioren

Eén van de voordelen van voorlezen is het houvast dat de tekst biedt. Tegelijkertijd vormt die tekst vaak een barrière tussen de lezer en de luisteraars.
Hoe maak je, over die barrière heen, contact met je publiek?
Hoe creëer je mooie stiltes, een aangename spanning, een ingehouden adem?
Hoe zorg je ervoor dat kleine en grote kinderen, gewend aan zappende TV verhalen, geboeid blijven?
Via speelse werkvormen, bekende en onbekende verhalen wordt in de praktijk gewerkt aan:

  • houding, expressie
  • adem, ritme, stem
  • de relatie met het publiek (kijken en luisteren)
  • de eigen band met het verhaal, geuren en kleuren
  • aandacht krijgen en vasthouden
  • rust en stilte’s
  • verbeelding
  • Dialogen in verhalen

Omdat voorlezen niet mogelijk is zonder een verhaal te betonen – een eigen invulling te geven – werken we al doende bovendien aan verhaal-analyse en verhaal-interpretatie.

Tijdens de workshop zijn er veel kansen om te voor te lezen en krijgen de deelnemers individueel aanwijzingen gericht op hun presentatie.