Projecten

Projecten die door het Verhalenbedrijf werden uitgevoerd.

Mensen zijn verhalende wezens. Onze hele cultuur is doorweven met verhalen. Zij spelen een belangrijke rol in de kunsten maar ook in de politiek, verkoop, bedrijfskunde, zorg, TV, onderwijs, en de rechtszaal.

Om die reden experimenteert en participeert het Verhalenbedrijf graag in projecten die vertellen en verhalen combineren met andere vakgebieden. In de afgelopen jaren werden uitstapjes gemaakt op de terreinen van de beeldende kunst, radio, creativiteitsleer, cultureel erfgoed, theater, communicatie en cultuurspreiding.

In het menu hiernaast vind u de verslagen van een aantal interessante projecten die het Verhalenbedrijf uitgevoerde.