Inhoud presentatie-techniek

Inhoud van het seminar presentatie-techniek

De training beweegt zich op vier terreinen. Het gewicht dat aan die verschillende onderdelen wordt toegekend hangt af van de vragen en de behoeften van de deelnemers.

De verteller en het verhaal
Een presentatie draait om de betrokkenheid van de verteller bij het verhaal. Luisteraars raken geïnteresseerd wanneer de verteller enthousiast is. In de workshop bekijken we het verschil tussen de inhoudelijke essentie en de emotionele kern, de vonk die overslaat. Omdat we als verteller ons eigen vertelgereedschap zijn besteden we daarnaast aandacht aan uitstraling en sfeer.

De verleiding van het publiek

Toehoorders zijn niet alleen oren waar iets in moet. De verteller wil meestal een specifiek doel bereiken. In procesmatige termen gedacht is dat vaak “informeren”. Voor wat betreft de inhoud van het verhaal is dat een geëigend doel. Voor een verteller is het echter te weinig dynamisch. We gaan daarom op zoek naar een meer dynamisch doel waarmee we ons publiek kunnen verleiden.

De voorbereiding van het verhaal

Een uit het hoofd geleerd verhaal werkt statisch. Daarom richten we ons op een meer organische manier van voorbereiden. We kijken naar de structuur van vertellingen en naar het documenteren van een verhaal in afbeeldingen in plaats van steekwoorden. Daardoor ontstaat meer houvast en een betere detaillering. Tegelijk onderzoeken we de randvoorwaarden voor een goede overdracht van informatie.

De relatie met de eigen beroepspraktijk

Aan het einde van de training staan we stil bij de vertaling van het geleerde naar de eigen beroepspraktijk en de vragen die dat mogelijk nog oproept.