De Verhalentafel

Verhalen verzamelen in de wijk Moerwijk in Den Haag

Op initiatief van de Bibliotheek Den Haag en de Stichting Mooi Escamp zijn oudere bewoners van de wijk Moerwijk op zoek gegaan naar sporen uit hun verleden in Moerwijk.

De aanleiding was de aanstaande ingrijpende renovatie van de wijk.
Aan de verhalentafel werden, door de deelnemers, herinneringen uitgewisseld en verhalen over de wijk verteld.

Marco Holmer begeleidde hen bij het opdiepen en vastleggen van die orale geschiedenis.De Verhalentafel Moerwijk Edith de Gilde werkte met een groep bewoners aan het opschrijven van die geschiedenis.
Door het vastleggen van die verhalen bleef het beeld van die bijzondere wijk behouden. De geschiedenis van de wijk werd op die manier beschreven  door de ogen van haar bewoners.
Op 8 juni 2006 presenteerden de deelnemers aan het project hun verhalen.
Het resultaat, het boekje “Moerwijk, buurt vol verhalen”, ging vergezeld van een door het Verhalenbedrijf geproduceerde CD met vertellingen en liedjes.
Het materiaal werd feestelijk ten doop gehouden in de Bibliotheek Moerwijk.