Futuristisch Platform

Een experiment met nieuwe, interactieve manieren van verhalen vertellen

Het Futuristische Platform maakte onderdeel uit van het beeldend-literaire project Taalspoor dat in september en oktober van 2003 plaatsvond.
Bij dit project fungeerde de stad Zeist en het internet als podium voor beeldende- en taal-kunst. Er ontstond een poëtisch beeldverhaal dat Zeist in haar greep hield.
Op verschillende plekken en tijden doken plotseling objecten op en vonden gebeurtenissen plaats. Het onverwachte karakter en het ontbreken van een, voor het publiek, duidelijk kader waren belangrijke pijlers van dit project.

Fictie en realiteit

Op het internet-podium hebben Marco Holmer (Het Verhalenbedrijf) en Rosanne van Klaveren (Digitales) de opdracht gekregen om de verschillende kunstwerken uit het project met een verhaal te verbinden. Het resultaat werd de website van het “Futuristisch Platform Zeist”.
Deze site vertelt twee verhalen: Enerzijds het verslag van de gebeurtenissen in Zeist verbonden met feiten en gebeurtenissen uit de geschiedenis. Anderzijds vormde het wel en wee van de bestuursleden van het Platform een tweede verhaallijn, die in de vorm van notulen, correspondentie en discussie kriskras door het website loopt. Ook leverden bezoekers van de site en inwoners van Zeist bijdragen in de vorm van verhalen, feiten en overleveringen. Zo ontstond een verhalenstroom waarbij fictie en realiteit door elkaar liepen.

De CD-rom met het complete materiaal van de oorsponkelijke website kunt u bestellen bij het Verhalenbedrijf.

Samenwerking

Tijdens dit project werkte Marco Holmer in de rol van voorzitter “Gert van Dijk” samen met Rosanne van Klaveren die de rol van “Gwendela Smits” speelde. Als verteller en beeldend kunstenaar experimenteerden zij in Taalspoor met nieuwe, interactieve manieren van verhalen vertellen.

Rosanne realiseerde in de afgelopen jaren een aantal kunstwerken op internet: The Wentinck-pages, Journey to the North en Memoires of a Testee. Een overzicht van haar projecten is te vinden op www.towardstogetherness.org.