Verhaal-regie

Begeleiding bij de vormgeving van een verhaal of een voorstelling.

Vertellen is een vrij eenvoudige vorm van podiumkunst. Toch spelen bij een vertelling veel verschillende presentatiemiddelen een rol: spanningsopbouw, mimiek, ritmiek, oogcontact, lichaamstaal, uitstraling, sfeertekening, dictie en publiekscontact. In de dagelijkse vertelpraktijk is het niet altijd mogelijk om als verteller zelf het effect van al die middelen goed te beoordelen.

De spiegel van de verteller

Het Verhalenbedrijf biedt daarom de mogelijkheid het presentatie-rijp maken van uw verhalen te begeleiden. De regisseur werkt dan als een spiegel voor de verteller. Met behulp van aanwijzingen en oefeningen kan de uitwerking van de vertelling worden geoptimaliseerd en kunnen onduidelijke passages worden aangepast.

Bij een compleet programma wordt natuurlijk ook gekeken naar de volgorde van de verhalen, de thematische samenhang en vooral de vormgeving van de overgangen tussen de verhalen.

Praktische gegevens

De begeleiding vindt plaats op aanvraag. Hij kan plaatsvinden bij de verteller thuis of in een daarvoor gehuurde werkruimte. Honorering vindt plaats op basis van een urendeclaratie. (De huur van de werkruimte wordt apart berekend.)

Begeleiding: Marco Holmer
Voor meer informatie: 0049-421-6853659 of info@geschichtenfabrik.eu