Inhoud vertel training

Vertel training t.b.v. leerkrachten, ouderenwerkers en bibliotheekmedewerker

De training is opgebouwd uit drie aandachtsvelden. Het gewicht dat aan die verschillende onderdelen wordt toegekend hangt af van de vragen en de behoeften van de deelnemers.

Het verhaal

In het eerste gedeelte worden verhalen onderzocht. De cursist leert hoe een verhaal wordt opgebouwd en maakt kennis met verschillende soorten verhalen en vertelconstructies. Onderzocht wordt uit welke beelden, geuren en kleuren een verhaal bestaat. De fantasie wordt geëxploreerd om beelden en fantasieën op te roepen en met die ingrediënten een verhaal te vertellen.

De verteller

Het tweede gedeelte van de training draait om het gereedschap van de verteller. Nonsenstaal, voorwerpen en oefeningen uit het theater worden gebruikt om belemmeringen te overschrijden. De verteller gaat op zoek naar de emotionele binding met het verhaal en ontwikkelt een eigen invalshoek, de drijfveer achter de vertelling.

De verteller en het verhaal

In het derde gedeelte wordt gewerkt aan de presentatie van het verhaal. De volgende elementen komen daarbij aan de orde:

  • Het vertellen vanuit een rol (perspectief).
  • Het grensgebied tussen theater en vertellen wordt verkend om met behulp van beweging en lichaam een extra dimensie aan het verhaal te kunnen toevoegen.
  • Het leren werken met tijd, ritme en ruimte (de regie van het verhaal).
  • Het gebruik van houding en stem.