Herman reist naar de verte

Tweetalige verhalen over het verhuizen naar een ander land.

De winkel ist der Laden – Der winkel is de hoek
De reis ist die Reise – Der Reis is de rijst
De mist ist der Nebel – Der Mist is de mest
De kies ist der Backenzahn – Der Kies is het grind
De enkel ist der Knöchel – der Enkel is het kleinkind
Schattig ist  niedlich – schattig is schaduwrijk
Wandelen ist spazieren – wandeln is veranderen

Misverstanden

Op een woensdag verhuist Herman met zijn vader en moeder van Holland naar Duitsland. Daar gaat hij elke dag in het kinderdagverblijf, waar iedereen duits praat. Onvermoeibaar probeert hij die nieuwe wereld te begrijpen, maar kleine en grote misverstanden versprerren hem de weg. Wo hat sich die Toilette versteckt? Wil je met me spelen? Was tut die Biene auf Hermanns Zahnbürste?
Tijdens de voorstelling brengt Herman het publiek Duitse zinnen bij. De verhalen nodigen uit tot een gesprek over meertaligheid.

De voorstelling

Voorstelling HermanDe voorstelling is ontwikkeld met en voor kinderen van 3 tot 6 jaar . Hij kan gespeeld worden in scholen, theaters, buurthuizen en bibliotheken. De lengte van de voorstelling is ongeveer 40 minuten.

Reacties, foto’s en posters van de voorstellingen kunt u vinden bij het onderdeel Publiciteit.

De voorstelling werd gemaakt door:

  • Teksten en vertellingen: Marco Holmer.
  • Regie: Marion Witt en Pablo Keller.
  • Toneelbeeld: Marion Witt.