Voor instellingen

Seminars en workshops verhalen vertellen voor instellingen

Voor veel beroepsgroepen is verhalen vertellen een belangrijk onderdeel van hun dagelijks werk: bibliotheekmedewerkers gebruiken het vertellen en verhalen bij de leesbevordering en taalontwikkeling. In het onderwijs hebben literaire en zakelijke vertellingen, als pedagogisch- en didactisch- middel, een duidelijke plek veroverd. Bij het reminiscentiewerk met ouderen is vertellen en voorlezen een waardevolle ondersteuning gebleken. Bedrijven vertellen in hun presentatie en werving steeds vaker “corporate stories”.

Bedrijfstakken

Het verhalenbedrijf ontwikkelde in de afgelopen jaren trainingen voor verschillende bedrijfstakken: radioverslaggevers, ouderenwerkers, leerkrachten, architecten, accountants, voorlichters en agenten.
Centraal in al deze seminars stond het vertellen van een verhaal: een uitleg, een nieuw concept, een parabel, een ervaring, een productpresentatie, of een vertelling. Gemeenschappelijk hadden alle deelnemers de bedoeling hun luisteraars te boeien en de inhoud van hun verhaal zo beeldend mogelijk over te dragen.

Vaardigheden

In de trainingen van het Verhalenbedrijf komen verschillende vaardigheden van het vertellen aan de orde: verhaalstructuur, verbeeldend vermogen, communicatie met de luisteraar, houding en presentatie, improvisatie en het gebruik van stiltes en non-verbale communicatie.
Een aantal seminars vindt u beschreven in het menu aan de linkerzijde.

De seminars worden als “in company” training aangeboden. Natuurlijk kan het programma worden aangepast aan de werksoort en de doelgroep.
Voor meer informatie: 0049-421-6853659 of info@geschichtenfabrik.eu