Inhoud verhalen workshop

Een interactieve lezing over het vertellen van verhalen.


Inhoud verhalen workshop

“Gewoon kraaltjes rijgen” demonstreert het ontstaan van de vertelkunst.
De verhalenverteller start met het vertellen van een spannend verhaal. Vervolgens legt hij uit hoe dat spannende verhaal is ontstaan: in het begin was er een idee en daaraan werden, net als bij een ketting, allemaal gebeurtenissen vastgeknoopt. Net zo lang tot het verhaal goed of slecht afliep en daarna helemaal klaar was.
Dit voorbeeldverhaal dient daarna als model voor de verklaring van een aantal basisbeginselen van verhalen vertellen en presenteren.

Vertelkeuken

Nadat de luisteraars dit kijkje in de keuken van het verhalen vertellen hebben meegemaakt, worden zij uitgedaagd om, samen met de verteller, al fröbelend met afbeeldingen, voorwerpen en woorden, een nieuw verhaal te bedenken. Dat verhaal kan vervolgens, in de dagen daarna, de wereld ingestuurd worden.
Tussen de activiteiten door is er ruimte voor het luisteren naar korte verhalen, en aan het slot is er de gelegenheid om, twintig minuten lang, aan de verteller vragen te stellen.
De antwoorden vormen dan “de ware geschiedenis van een beroemde verhalen verteller……”, of tenminste een bijna echte leugen.

Praktische gegevens:

Duur activiteit: 1,5 à 2 uur (afhankelijk van de omstandigheden in te korten of uit te breiden)
Doelgroep: Volwassenen en -in een aparte versie- kinderen.

Inhoud voorlees training

Workshop voorlezen voor voorleesouders en senioren


Eén van de voordelen van voorlezen is het houvast dat de tekst biedt. Tegelijkertijd vormt die tekst vaak een barrière tussen de lezer en de luisteraars.
Hoe maak je, over die barrière heen, contact met je publiek?
Hoe creëer je mooie stiltes, een aangename spanning, een ingehouden adem?
Hoe zorg je ervoor dat kleine en grote kinderen, gewend aan zappende TV verhalen, geboeid blijven?
Via speelse werkvormen, bekende en onbekende verhalen wordt in de praktijk gewerkt aan:

 • houding, expressie
 • adem, ritme, stem
 • de relatie met het publiek (kijken en luisteren)
 • de eigen band met het verhaal, geuren en kleuren
 • aandacht krijgen en vasthouden
 • rust en stilte’s
 • verbeelding
 • Dialogen in verhalen

Omdat voorlezen niet mogelijk is zonder een verhaal te betonen – een eigen invulling te geven – werken we al doende bovendien aan verhaal-analyse en verhaal-interpretatie.

Tijdens de workshop zijn er veel kansen om te voor te lezen en krijgen de deelnemers individueel aanwijzingen gericht op hun presentatie.

Inhoud vertel training

Vertel training t.b.v. leerkrachten, ouderenwerkers en bibliotheekmedewerker


De training is opgebouwd uit drie aandachtsvelden. Het gewicht dat aan die verschillende onderdelen wordt toegekend hangt af van de vragen en de behoeften van de deelnemers.


Het verhaal

In het eerste gedeelte worden verhalen onderzocht. De cursist leert hoe een verhaal wordt opgebouwd en maakt kennis met verschillende soorten verhalen en vertelconstructies. Onderzocht wordt uit welke beelden, geuren en kleuren een verhaal bestaat. De fantasie wordt geëxploreerd om beelden en fantasieën op te roepen en met die ingrediënten een verhaal te vertellen.

De verteller

Het tweede gedeelte van de training draait om het gereedschap van de verteller. Nonsenstaal, voorwerpen en oefeningen uit het theater worden gebruikt om belemmeringen te overschrijden. De verteller gaat op zoek naar de emotionele binding met het verhaal en ontwikkelt een eigen invalshoek, de drijfveer achter de vertelling.

De verteller en het verhaal

In het derde gedeelte wordt gewerkt aan de presentatie van het verhaal. De volgende elementen komen daarbij aan de orde:

 • Het vertellen vanuit een rol (perspectief).
 • Het grensgebied tussen theater en vertellen wordt verkend om met behulp van beweging en lichaam een extra dimensie aan het verhaal te kunnen toevoegen.
 • Het leren werken met tijd, ritme en ruimte (de regie van het verhaal).
 • Het gebruik van houding en stem.

Inhoud presentatie-techniek

Inhoud van het seminar presentatie-techniek


De training beweegt zich op vier terreinen. Het gewicht dat aan die verschillende onderdelen wordt toegekend hangt af van de vragen en de behoeften van de deelnemers.


De verteller en het verhaal
Een presentatie draait om de betrokkenheid van de verteller bij het verhaal. Luisteraars raken geïnteresseerd wanneer de verteller enthousiast is. In de workshop bekijken we het verschil tussen de inhoudelijke essentie en de emotionele kern, de vonk die overslaat. Omdat we als verteller ons eigen vertelgereedschap zijn besteden we daarnaast aandacht aan uitstraling en sfeer.

De verleiding van het publiek

Toehoorders zijn niet alleen oren waar iets in moet. De verteller wil meestal een specifiek doel bereiken. In procesmatige termen gedacht is dat vaak “informeren”. Voor wat betreft de inhoud van het verhaal is dat een geëigend doel. Voor een verteller is het echter te weinig dynamisch. We gaan daarom op zoek naar een meer dynamisch doel waarmee we ons publiek kunnen verleiden.

De voorbereiding van het verhaal

Een uit het hoofd geleerd verhaal werkt statisch. Daarom richten we ons op een meer organische manier van voorbereiden. We kijken naar de structuur van vertellingen en naar het documenteren van een verhaal in afbeeldingen in plaats van steekwoorden. Daardoor ontstaat meer houvast en een betere detaillering. Tegelijk onderzoeken we de randvoorwaarden voor een goede overdracht van informatie.

De relatie met de eigen beroepspraktijk

Aan het einde van de training staan we stil bij de vertaling van het geleerde naar de eigen beroepspraktijk en de vragen die dat mogelijk nog oproept.

Voor instellingen

Seminars en workshops verhalen vertellen voor instellingen


Voor veel beroepsgroepen is verhalen vertellen een belangrijk onderdeel van hun dagelijks werk: bibliotheekmedewerkers gebruiken het vertellen en verhalen bij de leesbevordering en taalontwikkeling. In het onderwijs hebben literaire en zakelijke vertellingen, als pedagogisch- en didactisch- middel, een duidelijke plek veroverd. Bij het reminiscentiewerk met ouderen is vertellen en voorlezen een waardevolle ondersteuning gebleken. Bedrijven vertellen in hun presentatie en werving steeds vaker “corporate stories”.

Bedrijfstakken

Het verhalenbedrijf ontwikkelde in de afgelopen jaren trainingen voor verschillende bedrijfstakken: radioverslaggevers, ouderenwerkers, leerkrachten, architecten, accountants, voorlichters en agenten.
Centraal in al deze seminars stond het vertellen van een verhaal: een uitleg, een nieuw concept, een parabel, een ervaring, een productpresentatie, of een vertelling. Gemeenschappelijk hadden alle deelnemers de bedoeling hun luisteraars te boeien en de inhoud van hun verhaal zo beeldend mogelijk over te dragen.

Vaardigheden

In de trainingen van het Verhalenbedrijf komen verschillende vaardigheden van het vertellen aan de orde: verhaalstructuur, verbeeldend vermogen, communicatie met de luisteraar, houding en presentatie, improvisatie en het gebruik van stiltes en non-verbale communicatie.
Een aantal seminars vindt u beschreven in het menu aan de linkerzijde.

De seminars worden als “in company” training aangeboden. Natuurlijk kan het programma worden aangepast aan de werksoort en de doelgroep.
Voor meer informatie: 0049-421-6853659 of info@geschichtenfabrik.eu

Voor individuen

Cursussen en workshops verhalen vertellen met open inschrijving

Vertellen en voorlezen

Voor individuele deelnemers gaf Marco Holmer jarenlang , in Nederland, cursussen en workshops bij de Vertelacademie.
Daar is hij echter in 2017 met pensioen gegaan. Bij het docenteteam van de Vertelacademie bent U gelukkig nog steeds in goede handen

U vind daar het volgende aanbod:

 • Basiscursus vertellen
 • Verdiepings-cursussen
 • Vertel-workshops
 • Vertel-weekeinden

Informatie over het aanbod vind u op de website van de Vertelacademie.

Verhaal Regie

Voor beginnende en ervarene vertellers biedt Marco Holmer nog steeds de mogelijkheid om begeleid te worden bij de vormgeving van een verhaal of een voorstelling.
Over deze individuele begeleiding vind u meer informatie in het menu aan de linkerzijde.

Presentatie-techniek

Seminar presentatietechniek voor instellingen en bedrijven.


Mensen zijn verhalende wezens. Voortdurend vertellen we elkaar verhalen. Ook in zakelijke situaties is verteltechniek een belangrijk instrument. Met behulp van verhalen ontstaat gemakkelijk een band met de luisteraars. De sfeer in de zaal is meer intenser, betrokkener en relaxter dan bij een multimediale presentatie. Ook kennisoverdracht verloopt effectiever in een verhalende omgeving. Velen van u herinneren zich waarschijnlijk nog de leerkrachten die goed konden vertellen. De inhoud van hun lessen is daarbij meestal ook bijgebleven.


Praktijkvragen

Voor bedrijven en instellingen organiseert het Verhalenbedrijf in-company trainingen op het terrein van de presentatie en verteltechniek.
Tijdens deze bijeenkomsten staan praktijkvragen centraal:

 • Wat wil de verteller overdragen?
 • Wat is het meest interessante aspect van het verhaal?
 • Welke randvoorwaarden stellen de luisteraars?
 • Hoe gaat de verteller om met zijn publiek?
 • Wat is daarbij de rol van de omgeving?
 • Welke sfeer wil de verteller creëren?

De training is een speelse combinatie van informatie overdracht en korte opdrachten voor de deelnemers.

Meer informatie over de inhoud van deze training vind U in het menu links.

Vertel training

Vertel training t.b.v. leerkrachten, ouderenwerkers, kinderdagverblijfmedewerkers en bibliotheekmedewerkers.


Het vertellen van inspirerende verhalen is een kunst met een lange traditie; de kunst om een publiek mee te nemen in de wereld van het verhaal. Die traditie houdt in dat we ons niet hoeven te beperken tot het reproduceren van bestaande verhalen.
Vertellen houdt in de vrijheid te hebben verhalen naar eigen hand te zetten, door er zelf elementen aan toe te voegen, het verhaal mooier, langer of juist korter te maken of om een verhaal aan te passen aan de actualiteit.


Beeldend vertellen

Dit beeldend vertellen, waarbij een al dan niet bestaand verhaal door de verteller naar de eigen hand wordt gezet, is het onderwerp van de basistraining vertellen. De bedoeling is dat elke deelnemer aan het eind van de cursus in staat is om, voor een kleine groep, een verhaal te vertellen.

Grondbeginselen

In deze training komen de grondbeginselen van het verhalen vertellen aan de orde: verhaalstructuren, associatie- en fantasie-training, beeldend vertellen, vertellen vanuit perspectief en presentatie.
De training is een speelse combinatie van informatie overdracht en korte opdrachten voor de deelnemers.

Meer informatie over de inhoud van deze training vind U in het menu links.

Voorlees training

Workshop voorlezen voor voorleesouders en senioren


“Het moeilijkste vind ik het ‘regelmatig de klas inkijken’. Ik zit dan zo in het verhaal dat ik dat vaak vergeet. Gelukkig lukt het over het algemeen om de klas mee te slepen en zitten ze, als ik even opkijk, aandachtig te luisteren, Maar toen ik begon was dat wel anders. Ik vond het erg moeilijk om me te laten gaan en ik was bang dat de kinderen zouden zeggen: ‘Die stelt zich aan!’ Ik hield me in en wist de klas kennelijk niet erg te boeien. Pas toen ik alle gêne achter me liet en mijn enthousiasme durfde te laten zien ontstond de voorleessfeer.”
Jacques Vriens


Wisselwerking

Zelfs wanneer er met veel goede bedoeling wordt voorgelezen is de perceptie van de luisteraars vaak anders dan die van de voorlezer. Het blijkt moeilijk om, al lezend, de eigen presentatie goed te beoordelen.
Daarom verzorgt het Verhalenbedrijf regelmatig voorleestrainingen voor bibliotheek-medewerkers, activiteiten-begeleiders, leerkrachten, voorlees-moeders en voorlees-vijftigplussers.

Stimulans

Marco Holmer informeert, stimuleert, illustreert en laat de deelnemers zien wat haalbaar is als het gaat om het trainen van het voorlezen: stem en houding, het oefenen van presentatie, het contact met de luisteraars en het werken met verbeelding.

Meer informatie over de inhoud van deze training vind U in het menu links.

Verhalen Workshop

Vertellen is heel simpel: gewoon kraaltjes rijgen.


Verhalen ontstaan vaak heel gewoon. Iemand heeft iets gezien of meegemaakt en vertelt dat aan een kennis. Die breit er op zijn beurt weer een stukje aan vast en op die manier kan zo’n verhaal de hele wereld rond reizen.

Zo komt het dat in verhalen telkens opnieuw dezelfde onderwerpen opduiken: een spannende zoektocht, een moeilijke opdracht, het gemene onrecht enzovoort. Zelfs aan de bron van een complexe roman ligt meestal zo’n eenvoudige vertelling ten grondslag.
Verhalen vertellen betekent het (her)ontdekken van het bouwen van een verhaal met behulp van de bouwstenen die al in het hoofd van de verteller aanwezig zijn.

Interactieve lezing

Voor het introduceren van de vertelkunst bij een breed publiek verzorgt het Verhalenbedrijf verhalen-workshops. In deze “Interactieve lezingen” worden één of meer verhalen verteld en daarna met de aanwezigen enkele speelse oefeningen op het terrein van de verteltechniek gedaan.

Doelgroepen

Deze workshop kan wat betreft de inhoud aan uiteenlopende doelgroepen worden aangepast en is zowel geschikt voor groepen die een gezellige literaire ontspanning zoeken, als voor diegene die beroepshalve met verhalen en presenteren te maken hebben.

Meer informatie over de inhoud van deze interactieve lezing vind U in het menu links.