Hodja in Holland

A storytelling program about the adventures of Nasreddin Hodja in Holland


“Hodja in Holland” is a storytelling program about the adventures of the Turkish hero Nasreddin Hodja in Holland. Marco Holmer adapted the old stories and anecdotes about the famous Hodja. Some modern urban legends were the result. In those stories the Hodja combats, as in the originals, indisjustice and prejustice with humour and astuteness.

Anti-hero

In the program “Hodja in Holland” are the stories situated in a Dutch multicultural neighbourhood. The storyteller introduces the different characters as the story goes along. The listeners encounter the Dutch neighbour of the Hodja, the shopkeeper, the mayor, and the children playing in the park. But the public encounters most of all the extraordinary view of the Hodja on daily life.

The Program

The performance is suitable to an audience more than ten years old. It can be performed at schools, libraries, manifestations and conferences. The performance will last about 50 minutes.

The program is produced by:

 • Stories: Marco Holmer
 • Staging: Frans de Vette
 • Scenery: Gytha Paulusma
 • Music: Reinout Douma

Miss Kachel

A storytelling-program based on the book “Juffrouw Kachel” of Toon Tellegen


“My brother is in the class of another schoolmistress. Sometimes he picks her up at her house and then they walk side by side to the school. When he sees her in the distance, he calls her: ‘Hello miss!’ When I dare to call miss Stove like that, she would push everyone aside, ran towards me. And even when it happened at the middle of the marketplace, she would give me a box on the ear. And nobody would hold her back.”

In the book “Juffrouw Kachel” writer Toon Tellegen does not beat about the bush: Miss stove spanks. And that’s where this diary of a schoolboy is about. About the things that happen and about his feelings of revenge. Because mis Stove is like a shrew.
Djara, a pupil from the Nicolaasschool in Rotterdam, prescribed that terrible teacher as follows: “Miss Stove beats children because that is her hobby. she is corpulent and mean. She cannot love their pupils!”

Powerlessness

During the performance finds character Gerald Bastiaanse, teacher at the publicschool Basisschool “Jan van der Veen”, an anonymous diary, hidden, in the byciclestore. Hij is worried and reads aloud, piece by piece, the stories from the diary. With the help of the listeners, Gerald tries to reconstruct the experiences the writer of the diary went through. The anger, the fears, the hope and the powerlessness of the boy become perceptible.
The performance changes slowly into a discussion between Gerald and the listeners. Could it be real or just fiction? What can you do, as a child, against violence and injustice? Are we allowed to read this diary? What should we do?

De program

De performance is an adaptation of the book “Juffrouw Kachel” of writer Toon Tellegen. The programme is intended for children of eight years old and above and can be performed in theatres and schools. The performance will last about 50 minutes.

The program is produced by:

 • Text: Toon Tellegen
 • Adaptation and performance: Marco Holmer
 • Staging: Jan van Rossum
 • Scenery: Roos Klaasen
 • Production: Het Verhalenbedrijf in cooperation with the “Culturele Kring Hoekse Waard”.

Menagerie

A storytelling program about the fabulous deer Kantjil.


“On the periphery of the wood live the little deer Kantjil. He had a great desire: To eat carrots. They grow in the garden of grandpa Kromo. Carrots are his favourite meal. However, the garden of grandpa Kromo is situated at the other side of the wood. In the forest lives the tiger Si Matjan, and Si Matjan is always hungry.”

Kantjil

The storytelling program “Menagerie” tells about the fabulous Kantjil. Kantjil is a dwarfish deer and therefore an excellent lunch for the everlasting hungry tiger. Ever when the Kantjil leaves his den he is pursued and threatened. To avoid being starved out, the Kantjil has to be very smart. The stories in the programme deal with the tricks and snares the Kantjil uses to be smarter then his enemy and be able to eat in peace.

The Kantjil-fables are several centuries old and dates from the time that “the world was still pure and bright, there were no war, no lies and no fraud. The animals in the woods and the animals in the water spoke the same language as mankind.”

The Program

The performance is suitable for an audience from 5 up to 9 years old and their parents and grandparents. It can be performed at schools, community centres, theatres and libraries. The performance will last about 40 minutes.

The program is produced by:

 • Story: Marco Holmer
 • Scenery: Roos Klaasen
 • Photography: Marjan Holmer

Do you wanna play?

An interactive storytelling-program for the preschool age.


Mirtho is bored. Her mother is only clearing away the furniture, and on the street there are just adults. No one to play with! Everything was better in the neighbourhood she lived before the removal. In this new town everything is boring …
Until a strange letter fells trough the letterbox. For her! Myrtho went on an expedition, to find the sender. Do you wanna play with me?

“Do you wanna play” is an interactive story for the preschool age. Removals, pouring rain, stupid mothers, flowers, letters, and above all things special games, which does not even exist, buildup a framework in which both the children and the storyteller can contribute their ideas to the story. “Who knows a play with an umbrella?”.

The program

The performance is suitable to an audience from 3 up to 7 years old. It can be performed at schools and libraries. The performance will last about 40 minutes.

The program is produced by:

 • Text and performance: Marco Holmer.
 • Scenery: Marja Goddijn and Heiko Balster.

The purple Pattapouf

An interactive story for the preschool age about birthdays, cakes and friendly monsters.


The white cuddly toy of Marc is lost. No one can find it. “When I got up, it was still there”, grumbled Marc. So everyone is glad when the Pattapouf reappears out of the washing machine. Except Marc! “A purple cuddly toy? Out of the washing machine? As cute and soft as my Pattapouf? Unbelievable!”

Interactive story

The purple Pattapouf is an interactive story for the preschool age. Birthdays, pelting rain, friendly monsters, cakes, mothers, boots and soul-searching questions keep both the children and the storyteller breathless behind.
All suggestions from the children are useful: “We have a dog at home!”, “My cuddly toy is yellow!”, “I don’t like strawberries!”, “My father has a fishing rod!”

The Program

The performance is suitable to an audience from 3 up to 7 years old. It can be performed at schools and libraries. The performance will last about 40 minutes.

The program is produced by:

 • Story: Marco Holmer
 • Scenery: Elles de Vries

De oorlog van de kraaien en de uilen

Een meedenk-voorstelling over de thema’s oorlog en vrede


In het zuiden van India stond een boom op een hoge berg. Die boom had veel lange takken en veel bladeren, en er waren duizend kraaiennesten. De kraaien hadden een koning en leefden in vrede en overvloed. Een eind verderop lag een andere berg waar uilen in grotten en spleten leefden. Ook zij hadden een koning, Traditioneel waren de uilen en kraaien vijanden van elkaar.
Op een nacht bracht de koning van de uilen, in het geheim, zijn leger bijeen om de kraaien onverwacht te overvallen. Ze doodden vele kraaien, vernietigden de nesten en keerden triomfantelijk terug.
De volgende dag riep de koning van de kraaien zijn ministers en zei: “Jullie hebben gezien wat de uilen ons hebben aangedaan. Ik ben bang dat ze terug zullen komen. We moeten iets doen. Daarom moeten we de juiste diplomatieke methode kiezen. Welke methode heeft jullie voorkeur? Denk daar over na en vertel het me.’

De Panchatantra

Het verhaal van de oorlog van de kraaien en de uilen, komt uit de Panchatantra. Een Indiaas boek uit de 3e eeuw. Een combinatie van een fabelboek en een politiek leerboek. Het werd gebruikt in de Indo-Iraanse cultuur om vorsten aan het hof te onderwijzen in de kunst van het bestuur en de wereldse wijsheid.

Vrede en oorlog

Marco Holmer liet zich door de fabels en de verhaalstructuur van dit oude, de wereld rondzwervende, Indiase boek, inspireren.
Het resultaat is een voorstelling over de twee, nauw met elkaar verbonden, thema’s oorlog en vrede.
Met het publiek onderzoekt Marco de vraag op welke manier de kraaien het beste kunnen reageren op de aanval van de uilen. Een programma dat uitnodigt tot nadenken en discussie.

De voorstelling

De voorstelling is bedoeld voor jongeren en volwassenen en kan worden gespeeld in theaters en op scholen.
De lengte van de voorstelling is ongeveer 75 minuten.

Reacties, foto’s en posters van de voorstellingen kunt u vinden bij het onderdeel Publiciteit.

De voorstelling werd gemaakt door:

 • Tekstbewerking: Marco Holmer.
 • Uitvoerende: Marco Holmer (af en toe samen met Julia Klein)
 • Toneelbeeld: Marco Holmer.

Hollanders en Duitsers op reis

Verhalen die over de grens wandelen


„Nederlanders zijn geen Duitsers; ze hebben een eigen taal, een eigen geschiedenis met een roemrijk verleden, die volledige erkenning verdiend.
Wij willen met het land op een brede vriendschappelijke basis omgaan, en als het land zich in het trein- en visserijverkeer wat inschikkelijker toont, dan zijn de grootste hindernissen uit de weg geruimd en staat niets meer de hartelijke, oprechte en trouwe vriendschapsbanden in de weg.“
(Otto von Bismarck, Duitse Rijkskanselier (1815-1898)

Clichébeelden.

Sinds Marco Holmer in Bremen woont, vragen vele Hollanders hem “hoe Duitsland nu echt is”, terwijl Duitsers van hem wilden weten of Nederlanders inderdaad zo tolerant zijn. Marco staat dan met zijn mond vol tanden te zoeken naar een acceptabel antwoord.
Uit die vragen is de voorstelling ontstaan. Een klein onderzoek naar de cliché-beelden in verhalen onder het motto: “Alle Duitsers zijn…” ” Elke Nederlander heeft…”.
Vertelt wordt van Duitse prinsen in Nederland, koningen die beroemd willen worden, van gaten in de dijk, hansen die naar Holland willen, armoede en rijkdom, idealisme en pragmatisme. Natuurlijk komt Koningsdag ook aan de orde.

De voorstelling

De voorstelling is bedoeld voor jongeren en volwassenen en kan worden gespeeld in theaters en op scholen.
De lengte van de voorstelling is ongeveer 90 minuten.

De voorstelling werd gemaakt door:

 • Verteller: Marco Holmer (af en toe samen met Raymond den Boestert)
 • Teksten: Bert Oosterhout, Marco Holmer, Johann Peter Hebel .
 • Toneelbeeld: Marco Holmer.

Koning Adventus

Koning Adventus en het verdwenen kerstverhaal


“Beste koning Adventus” fluisterde de eerste minister verlegen. “We hebben een klein probleem. We kennen allemaal een aantal kerstverhalen, maar we weten niet welke de juiste is. Kunt u ons misschien vertellen welke u precies bedoelt?” De ene minister na de andere kwam naast de koning zitten en begon te vertellen.
Over de kerstman, de kerstcadeaus, de kerstgans, de kerstboom, de kerstgedachte en de kerstversiering.
Eerst was de koning verbaasd, dan geïrriteerd en tenslotte boos. “Wat is dat allemaal voor een onzin. Kent dan niemand meer hét kerstverhaal?”

Adventinien

Koning Adventus leefde tevreden gelukkig in zijn koninkrijk Adventinien. De hele dag liep hij met zijn kroon op zijn hoofd door het paleis en liet zich bewonderen.
Zijn onderdanen hielden veel van hem, want in Adventinien bestond geen belasting en er waren veel vrije feestdagen.
Ook de ministers van de koning waren tevreden, behalve in de adventstijd. De koning had dan namelijk de meest afschuwelijke ideeën. Vorig jaar bijvoorbeeld wilde hij een kerstkrans die om het hele paleis heen paste. Weken lang waren de tuinlieden aan het knutselen geweest, vreselijk!
Daarom wachtten de ministers vol angst en beven af wat voor geks de koning dit jaar weer zou wensen.
Op een morgen riep de koning zijn ministers bij zich. “Op kerstavond wil ik het kerstverhaal horen. Het echte! Precies zoals mijn moeder dat vroeger vertelde”.
Het hele volk haalde opgelucht adem. Dat was een makkelijke wens. Iedereen in het land kende wel een mooi kerstverhaal. Maar …. welk verhaal bedoelde de koning eigenlijk? Welk verhaal was nou het echte verhaal van de moeder van de koning?

De voorstelling

De voorstelling is gemaakt voor iedereen vanaf zes jaar en kan gespeeld worden op scholen, theaters, bijeenkomsten en conferenties. De voorstelling duurt ongeveer 50 minuten.

Reacties, foto’s en posters van de voorstellingen kunt u vinden bij het onderdeel Publiciteit.

De voorstelling werd gemaakt door:

 • Teksten: Hedi Rödel en Herbert Adam
 • Dramaturgie: Marco Holmer.
 • De koning en de Verteller: Marco Holmer.
 • De ministers en de kok: Raymond den Boestert

Toevalsverhalen

Improviseren in dialoog met het publiek

Een paardenbloem staat aan de rand van de zandgroeve. De bloem is nieuwsgierig, onder haar bevinden zich de aardlagen van duizenden jaren geschiedenis, de ijzertijd, de bronstijd, de préhistorie, vorig jaar en gisteren.
Zij wil op ontdekkingsreis, maar haar wortels verzetten zich, graven zich zo diep mogelijk in het zand vast. Vastbesloten om tenminste dit jaar hier te blijven. Totdat de hond, het kind of alleen maar de wind voorbijkomt ……..

De schoonheid van het moment.

In het hoofd van elk mens zitten beelden, zinnen en brokstukken van belevenissen verborgen. Verhalen, die erop wachten om verteld te worden.
Amalia (Julia Klein) en Emiel (Marco Holmer) laten dat scheppings-proces live tijdens de voorstelling zien.
Met de hulp van het publiek ontstaan verhalen, die hun schoonheid eerst tijdens de voorstelling laten zien. De luisteraars zitten er bovenop, wanneer het ene beeld na het andere opgeroepen wordt en de handeling zijn loop neemt. Niets is voorspelbaar, niemand weet waarheen de improvisaties zullen leiden.

De voorstelling.

De voorstelling “Toevalsverhalen” is bedoeld voor volwassenen en voor tieners. Hij kan gespeeld worden in theaters, scholen en bibliotheken. De voertaal in deze improvisatie-voorstelling is Duits.
Tijdens de voorstellingenreeks wordt een verhalen-album samengesteld, alle verhalen en vehaalideeën worden daarin opgenomen. Dit boekje is na afloop van de voorstelling verkrijgbaar.

Reacties, foto’s en posters van de voorstellingen kunt u vinden bij het onderdeel Publiciteit.

De voorstelling werd gemaakt door:

Marco Holmer
is verhalenverteller, drama-docent en theater-regisseur. Hij vertelt verhalen in theaters, scholen, buurthuizen, bibliotheken en elke andere plaats en gelegenheid waar verhalen gewenst zijn. Marco vertelt in het Nederlands, Duits en Engels.

Julia Klein
is opgegroeid in Stuttgart, en afgestudeerd aan “der Spielstatt” in Ulm. In 1995 verhuisde zij naar Bremen. Werkte al actrice bij het Bremer Kinder- und Jeugdtheater MoKS en presenteerde bij Radio Bremen. In 2002 ontwikkelde zij de Verhalenhandelaarster Amalia: een vertelpersonage met programma’s voor volwassenen en kinderen.

Het Liefdesmuseum

Een voorstelling met liefdesverhalen van Belcampo


Dat bord stond hier aan de rand van het landgoed van de graaf. Dat was het eerste wat ik zag toen ik voorbij kwam fietsen. Zomer 1974! Ik weet het nog precies. Het eerste echte WK van Nederland en Duitsland en Cruijff natuurlijk. Ik had ontslag genomen en was gaan zwerven. Ik wilde de wereld in. En toen ik het dorp binnen kwam stond daar dat bord. Een grap dacht ik eerst! De liefde simpelweg vermoorden! Maar ondertussen, was ik ontzettend nieuwsgierig of het ook echt gebeurde.

In het Nederlands kennen wij slechts één woord voor de liefde: Liefde! Maar in de wereld van het liefdesmuseum blijken er meer liefdes te bestaan: de liefde die bereid is tot een offer, de liefde waarin men zich verliest, de zelfzuchtige liefde, en de liefde die uit de poriën dampt.
In de voorstelling wordt het verhaal van de eerste ontmoeting en de bijzondere liefde van Casper en Ganja vertelt.

Belcampo (1902 – 1990), schreef een aantal verhalen waarin de liefde op een bijzondere manier triomfeert. Fantastische en bizarre verhalen, waarvan op het eerste gehoor niet duidelijk is of ze goed of slecht aflopen; Moderne sprookjes zonder ‘ze leefden nog lang en gelukkig’.
Deze verhalen worden tijdens de voorstelling gepresenteerd aan de hand van van serie bijzondere kunstvoorwerpen, die speciaal door René Vlasblom voor deze voorstelling zijn gemaakt.De voorstelling

De voorstelling “Het Liefdesmuseum” is bedoeld voor volwassenen en voor tieners uit het voortgezet onderwijs. Hij kan gespeeld worden in theaters, scholen en bibliotheken.
Bij de voorstelling is een lesbrief ontwikkeld, waarin suggesties gegeven worden voor het maken van gedichten, smartlappen en andere liefdesuitingen. Deze krijgen eveneens een plaats in “Het Liefdesmuseum”.

Reacties, foto’s en posters van de voorstellingen kunt u vinden bij het onderdeel Publiciteit.

De voorstelling werd gemaakt door:

 • Teksten: Belcampo.
 • Vertellingen en Bewerking: Marco Holmer.
 • Regie: Jan van Rossum.
 • Kunstvoorwerpen: René Vlasblom.
 • Muziek: Rino Christ.
 • Toneelbeeld: Roos Klaasen.
 • Fotografie: Marjan Holmer en Aisla van Dijk.
 • Productie: Het Verhalenbedrijf, Deventer