Wie wil met me spelen?

Een meespeel voorstelling voor kleuters met als thema verhuizen.


José verveelt zich. Moeder is de hele dag verhuisdozen aan het uitpakken, en buiten op straat zijn alleen maar grote mensen. Niemand om samen mee te spelen! In haar oude huis, in haar oude buurt was het veel leuker. Hier is het hartstikke saai…..
Totdat er vreemde brieven door de brievenbus komen. Voor haar! José trekt haar stoute laarzen aan en gaat op zoek naar de afzender. Wil je met me spelen?

“Wie wil met mij spelen” is een interactieve vertelvoorstelling voor kleuters. Verhuizingen, stortregens, stomme moeders, bloemen, briefjes en vooral bijzondere spelletjes, die nog niemand heeft bedacht, vormen een raamwerk waarbinnen de kleuters mee kunnen doen met het verhaal. Alle ideeën zijn welkom: “Wie weet wat je allemaal met een paraplu kunt spelen?”.De voorstelling

De voorstelling kan gespeeld worden in scholen, theaters, buurthuizen en bibliotheken. De lengte van de voorstelling is ongeveer 40 minuten.
Bij de voorstelling is een uitgebreide lesbrief beschikbaar.

Reacties, foto’s en posters van de voorstellingen kunt u vinden bij het onderdeel Publiciteit.

De voorstelling werd gemaakt door:

  • Teksten en vertellingen: Marco Holmer.
  • Kostuums en toneelbeeld: Marja Goddijn en Heiko Balster.
  • Lesbrief: Margriet van Galen.

Herman reist naar de verte

Tweetalige verhalen over het verhuizen naar een ander land.


De winkel ist der Laden – Der winkel is de hoek
De reis ist die Reise – Der Reis is de rijst
De mist ist der Nebel – Der Mist is de mest
De kies ist der Backenzahn – Der Kies is het grind
De enkel ist der Knöchel – der Enkel is het kleinkind
Schattig ist  niedlich – schattig is schaduwrijk
Wandelen ist spazieren – wandeln is veranderen

Misverstanden

Op een woensdag verhuist Herman met zijn vader en moeder van Holland naar Duitsland. Daar gaat hij elke dag in het kinderdagverblijf, waar iedereen duits praat. Onvermoeibaar probeert hij die nieuwe wereld te begrijpen, maar kleine en grote misverstanden versprerren hem de weg. Wo hat sich die Toilette versteckt? Wil je met me spelen? Was tut die Biene auf Hermanns Zahnbürste?
Tijdens de voorstelling brengt Herman het publiek Duitse zinnen bij. De verhalen nodigen uit tot een gesprek over meertaligheid.

De voorstelling

Voorstelling HermanDe voorstelling is ontwikkeld met en voor kinderen van 3 tot 6 jaar . Hij kan gespeeld worden in scholen, theaters, buurthuizen en bibliotheken. De lengte van de voorstelling is ongeveer 40 minuten.

Reacties, foto’s en posters van de voorstellingen kunt u vinden bij het onderdeel Publiciteit.

De voorstelling werd gemaakt door:

  • Teksten en vertellingen: Marco Holmer.
  • Regie: Marion Witt en Pablo Keller.
  • Toneelbeeld: Marion Witt.

De paarse Pattepoef

Een meespeelvoorstelling voor kleuters over verjaardagen.


Het witte knuffelbeest van Marijn is weg. Niemand in huis kan hem vinden. “Vanmorgen toen ik opstond was hij er nog”, pruilt Marijn. Iedereen is blij wanneer hij uit de wasmachine te voorschijn komt. Behalve Marijn: “Een paarse knuffel? Uit de wasmachine? En dan nog net zo lief en zacht als de Pattepoef?” Dat soort alledaagse gewetensvragen houden zowel de kinderen als de verteller ademloos bezig tijdens de voorstelling.

Interactieve vertelvoorstelling

De paarse Pattepoef is een interactieve vertelvoorstelling voor kleuters. Verjaardagen, stortregens, vriendelijke monsters, taarten, laarzen, moeders en ook een aantal vreemde percussie-instrumenten, vormen het raamwerk waarbinnen de kleuters naar hartelust mee kunnen bouwen aan het verhaal.
Alle ideeën zijn welkom: “Wij hebben thuis ook een hond”; “Mijn knuffel is geel”; “Ik lust geen aardbeien”; “Mijn vader heeft een werphengel”! “Waar is de Poettepaf?”

De voorstelling

De voorstelling kan gespeeld worden in scholen, theaters, buurthuizen en bibliotheken. De lengte van de voorstelling is ongeveer 40 minuten. Bij de voorstelling is een lesbrief beschikbaar en een set vertelplaten getekend door illustratrice Brigida Althuis-Almeida.
Reacties, foto’s en posters van de voorstellingen kunt u vinden bij het onderdeel Publiciteit.

De voorstelling werd gemaakt door:

  • Teksten: Marco Holmer.
  • Kostuums en toneelbeeld: Elles de Vries.
  • Lesbrief: Margriet van Galen.
  • Vertelplaten: Brigida Althuis-Almeida