Onderwijs

Verhalen vertellen in klassen en groepen

Onderwijs en vertellen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom ontmoet Het Verhalenbedrijf zijn publiek regelmatig in schoollokalen en aula’s.

“Kijk door de ogen van kinderen. Wat gebeurde er, willen ze weten op de basisschool. Daarna vragen ze: hoe liep het af, en hoe ging het verder.
En op de middelbare school komt dan de vraag: waarom gebeurde het, hoe weten we ervan, en hoe mythisch is de overlevering? En zulke historische kennis beklijft, zeker als je kinderen er een moreel oordeel over laat vellen.”
Dhr. G. Peek. Hogeschool Utrecht.

Basisonderwijs

In het basisonderwijs hebben de bezoeken van het Verhalenbedrijf meestal het karakter van een kunstconfrontatie. Een voorstelling met een bijbehorende lesbrief met activiteiten. Soms wordt die voorstelling met een korte workshop verbonden. Het Verhalenbedrijf maakt voorstellingen voor zowel de onder- de midden- en de bovenbouw.
Bij een aantal voorstellingen is lesbrief beschikbaar deze kunt u vinden bij Service-Downloads.

Voortgezet onderwijs

In het Voortgezet Onderwijs worden de voorstellingen van het Verhalenbedrijf meestal ingebed in een project literaire vorming. De leerlingen worden uitgedaagd om zelf verhalen en gedichten te bedenken, die vervolgens in de voorstelling een plaats krijgen.
Bijvoorbeeld bedenken de leerlingen naar aanleiding van de voorstelling “Verhalen van stadt en land” hun eigen broodje-aap verhalen. Voorafgaande aan de voorstelling “Het liefdesmuseum” worden liefdesgedichten gemaakt.

Projecten

Naast de voorstellingen voert het Verhalenbedrijf ook vertel-projecten uit. Zo ontstonden in de afgelopen jaren Web-write en Van wie is die koffer?

Samenwerking

Het verhalenbedrijf werkt als kunstproducent graag samen met andere instellingen voor kunsteducatie. In de afgelopen jaren waren dat:

  • Kunst Centraal Houten
  • Gemeente Haarlem afd ESOC
  • Edu-Art Gelderland Arnhem
  • Kunst in School Overijssel
  • Het Kunstgebouw Rijswijk
  • Culturele Kring Hoeksche Waard
  • Probiblio Noord-Holland
  • Keunstwurk Leeuwarden
  • Kunst Centraal Bunnik