Artiesten info

Informatie voor kunstenaars

Beroep kunstenaar
De website met informatie over de zakelijke en juridische kanten van het leven van de beroepkunstenaar. (Belastingen, contracten, sociale wetgeving enz enz).
Artiesten Belangen Centrum
Professionele branche-organisatie van, voor én door artiesten! Zij vormt een platform waar knelpunten in het werkveld gesignaleerd worden en onderneemt actie om daar verbetering in te brengen.
All Arts Belastingadviseurs
All Arts zijn belastingadviseurs gespecialiseerd in de kunstensector. Kunstenaars en artiesten, managers en agenten, galeries en musea, organisatoren van optredens, instellingen die kunstenaars begeleiden: allen kunnen bij All Arts Belastingadviseurs terecht voor kwesties op fiscaal gebied. Op hun website up to date informatie over de artiestenregeling zowel op Nederlands als op Europees niveau.
Tentoo Payroll services
Payroll maakt het mogelijk voor artiesten zonder VAR en organisatoren om het honorarium te verlonen. Payroll zorgt ervoor dat de artiest krijgt uitbetaald, draagt de premies af en verzekert de artiest voor ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.
Buma Stemra
Buma/Stemra is de belangenbehartiger van muziekauteurs in Nederland. We zorgen ervoor dat ze vergoedingen ontvangen voor het gebruik van hun creaties. Hiervoor sluiten zij onder meer overeenkomsten met muziekgebruikers.
Lira
De Stichting Literaire Rechten Auteurs (LIRA) is de auteursrechtenorganisatie voor makers en gebruikers van literaire, literair-dramatische en muziekdramatische werken. LIRA is voor zowel auteurs als gebruikers van literaire werken het centrale orgaan voor collectieve afspraken voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken.
FNV Media en Cultuur
FNV Media en Cultuur is de vakbond voor werknemers, freelancers, kleine zelfstandigen, starters en uittreders in de kunsten, informatie-industrie, entertainment en media